Unit Perpustakaan Politeknik Muadzam Shah mewujudkan untuk membantu proses Pembelajaran Dan Pengajaran (P&P). Ia memainkan peranan sebagai satu pusat rujukan utama dan sumber maklumat khusus untuk warga Politeknik Muadzam Shah. Mula aktif pada Julai 2004, dan telah melakukan pelbagai penambahbaikan untuk kemudahan dan keselesaan pengguna. Pelbagai perkhidmatan yang disediakan untuk memperoleh maklumat dengan mudah dan mesra pengguna (user friendly).

OBJEKTIF

  • Berusaha menyediakan bahan rujukan yang sesuai untuk keperluan pengguna bagi membantu proses pembelajaran dan pengajaran (P&P).
  • Memastikan proses sirkulasi buku iaitu pinjaman dan pemulangan dapat dilaksanakan dengan sistematik.
  • Memastikan bahan buku di dokumentasi mengikut peraturan pengkatalogan kebangsaan dan piawaian keselamatan bahan buku.