Objektif Kualiti PMS

Kecemerlangan Akademik

  1. Sekurang-kurangnya 95% kebolehpasaran pelajar tercapai dalam tempoh satu (1) tahun selepas menamatkan pengajian.
  2. Kadar kelulusan bagi setiap program lebih daripada 90% bagi setiap semester.
  3. Hasil Pembelajaran Kursus (CLO) dan Hasil Pembelajaran Program (PLO) mencapai sekurang-kurangnya 55% pelajar memperolehi markah melebihi 50% bagi setiap semester.

Kecemerlangan Staf


  1. Memastikan staf mengikuti jumlah hari berkursus dalam bidang yang relevan mengikut kepada arahan yang berkuatkuasa dari semasa ke semasa.
  2. Sekurang-kurangnya 10% PPPT mempergiatkan aktiviti penyelidikan dalam tahun semasa.

Kecemerlangan Proses

  1. Semua prosedur dilaksanakan bagi mencapai objektif yang ditetapkan.
  2. Penambahbaikan kualiti proses kerja dilaksanakan secara berterusan.