Jabatan Perdagangan diterajui oleh Ketua Jabatan dengan dibantu oleh dua orang Ketua Program bagi program Diploma Akauntansi (DAT) dan Diploma Pengajian Perniagaan (DPM).Fungsi dan peranan Jabatan Perdagangan adalah untuk menghasilkan tenaga kerja separa profesional yang berpengetahuan dan berkemahiran; oleh itu untuk memenuhi keperluan industri dalam kajian perniagaan dan perakaunan.

Jabatan Perdagangan menawarkan DUA (2) program diploma professional. Program-program tersebut adalah:

  • Diploma Akauntansi (DAT)
  • Diploma Pengajian Perniagaan (DPM)