Visi

Menjadi Peneraju Institusi TVET Yang Unggul.


Misi

  1. Menyediakan akses yang meluas kepada program TVET berkualiti dan diiktiraf.
  2. Memperkasa komuniti melalui pembelajaran sepanjang hayat.
  3. Melahirkan graduan holistik, berciri keusahawanan dan seimbang.
  4. Memanfaatkan sepenuhnya perkongsian pintar dengan pihak berkepentingan.