PENGENALAN

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

PENUBUHAN DAN PERKEMBANGAN JTMK PMS
1. Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (JTMK) ditubuhkan pada 1 Ogos 2003 dengan penawaran program Sijil Teknologi Maklumat (SIT)

2. Bermula pada sesi Julai 2009, JTMK menawarkan program Diploma Teknologi Maklumat (Pengaturcaraan) dan program sijil pula dijumudkan

3. Pada Jun 2011, JTMK menawarkan satu program baru iaitu Diploma Teknologi Maklumat (Rangkaian)

4. 2 program ini diganti dengan program Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital) bermula Jun 2016

5. Bermula Sesi 2 : 2023/2024, program Diploma Teknologi Maklumat menggantikan Diploma Teknologi Maklumat (Teknologi Digital)

6. Program pengajian Diploma Teknologi Maklumat ini menyediakan pendidikan dan latihan dalam bidang Pengkomputeran dengan penekanan khusus pada bidang Teknologi Maklumat. Kursus menyediakan peluang kepada pelajar untuk menceburi bidang kerjaya yang luas dalam pelbagai sektor ICT. Program ini juga menyediakan pelajar dengan kemahiran boleh pindah dan pelbagai kemahiran yang membolehkan mereka menyesuaikan diri dengan teknologi baharu. Selain kursus teknikal, pelajar juga diajar English For Digital Technology, Penghayatan Etika dan Peradaban, Pengajian Islam atau Pendidikan Moral dan Ko-kurikulum, untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam kemahiran insaniah. Memandangkan program ini menekankan pembelajaran kendiri dan kecekapan kerja amali, graduan program ini harus bersedia untuk mengambil cabaran dalam dunia teknologi pengkomputeran.