OBJEKTIF UNIT

  • Membuat proses penempatan pelajar yang berdaftar dengan kamsis pada hari pendaftaran.
  • Memastikan bilik kamsis adalah selesa dan selamat untuk dihuni
  • Memastikan segala aduan penghuni berkaitan dengan kerosakan diambil maklum untuk dipanjangkan ke Unit Pembangunan Dan Penyelenggaraan bagi tujuan tindakan selanjutnya

SKOP
Unit Pengurusan Kamsis adalah sebagai unit sokongan yang bertanggungjawab menyediakan penempatan kamsis termasuk fasiliti seperti aset kepada pelajar PMS yang menduduki kamsis.