1. Proses pendaftaran pelajar diselesaikan pada hari yang sama pelajar mendaftar.

2. Proses Pemberian Perkhidmatan Pendidikan (PPP) dilaksanakan secara sistematik, terancang dan berkesan.

3. Status tindakan terhadap aduan pelanggan dimaklumkan kepada pengadu dalam masa 14 hari bekerja selepas aduan diterima.

4. Keputusan peperiksaan akhir diproses dalam masa 2 minggu selepas semester pengajian berakhir.

5. Melaksanakan 100% penyeliaan ke atas semua pelajar yang sedang menjalani Latihan Industri pada semester semasa.