Previous slide
Next slide

OBJEKTIF 1

Menjadi rujukan dalam halatuju pengurusan mampan.

OBJEKTIF 2

Menambah baik pencapaian projek mampan.

OBJEKTIF 3

Meningkatkan inovasi dan kreativiti dalam pembangunan mampan.

OBJEKTIF 4

Memperkukuh jalinan kolaborasi antara institusi dengan pihak berkepentingan.
Scroll to Top